Varausehdot

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varauksestaan asiakas saa vahvistuksen ja laskun. Majoitusvaraus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun ( 30 % majoitushinnasta ) eräpäivään mennessä.

Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Global Point Oy:lle tai Levin Matkailulle.

  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppusuoritus vähennettynä toimituskulut 50 € (kotimaa) / 100 € (ulkomaa) ja peruutusmaksu 180 €.
  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, vuokra veloitetaan kokonaisuudessaan.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut GlobalPoint Oy:lle tai Levin Matkailulle.

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, GlobalPoint Oy tai Levin Matkailu voi perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, Levin Matkailulla tai GlobalPoint:lla on oikeus perua varaus.

Lomakohteen avain luovutetaan asiakkaalle hänen edellisenä päivänä ennen vuokra-ajan alkamista, huolitsijalle ilmoittamana saapumisajankohtana. Huolitsijalla on oikeus periä avaimesta vakuusmaksu, joka palautetaan avaimen palautuksen yhteydessä.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa sisätiloissa.

Mikäli asiakas ilmoittaa suorittavansa lähtösiivouksen ja petauksen itse ja varauksen päättyessä todetaan, että ko. toimia ei ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla tai huolitsijalla oikeus periä maksut kaksinkertaisina. Asiaa käsitellään tästä eteenpäin asiakkaan ja huolitsijan / omistajan kesken.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa kaikki vahingot ja korvaamaan ne täysimääräisinä omistajalle / huolitsijalle.

Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan / vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on omistajalla tai omistajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista ylläolevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan vuokralaiselta.

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin ilmoitettu 14 hlöä. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläinten jätökset on siivottava pois kohteen pihaympäristöstä.

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on ilmoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan kohteen omistajalle, huolitsijalle tai Levin Matkailulle. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakkaan tulee tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Globalpoint Oy ei vastaa esitteen painovirheistä eikä painamisen jälkeen tulleista muutoksista.

  • Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
  • Arvonlisävero voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

TERVETULOA LEVILLE JA VIIHTYISÄÄ LOMAA !